This site is supported by

GTZ

Пілотні міста

Чотири українських міста – Чернігів, Івано-Франківськ, Миргород і Новоград-Волинський є партнерами проекту «Енергоефективність у будівлях». Вони були відібрані за результатами прозорого національного конкурсу, що проводився у два етапи. В кожному місті було створено муніципальний відділ енергоефективності з постійним персоналом.

За підтримки GIZ кожне з чотирьох міст розробить муніципальний план енергоефективності для будівель з приділенням особливої уваги таким заходам:

  • збір даних про енергоспоживання та потребу будівель в енергоресурсах
  • розробка довгострокової стратегії (тобто енергетичного плану та заходів з управління попитом)
  • розробка плану дій та підготовка до його впровадження
  • визначення механізмів фінансування та стимулювання
  • проведення кампаній з інформування громадськості
  • розробка системи моніторингу та звітності.

Крім того, кожне місто підготує один пілотний проект, наприклад, з реновації будинків, створення муніципального консультаційного центру для об‘єднань співвласників житла та приватних осіб, спеціальні інформаційні кампанії тощо. Ці пілотні проекти будуть впроваджуватися протягом другого етапу проекту з жовтня 2010 року до 2013 року. Досягнуті результати та отримані уроки будуть проаналізовані і враховані на національному рівні з метою вдосконалення чинного законодавства та забезпечення енергоефективності в існуючих і нових будівлях в Україні.