This site is supported by

GTZ

Проект

Нашим загальним завданням є сприяння зменшенню використання первинної енергії та пов’язаних із цим викидів парникових газів у житловій та будівельній галузях України через удосконалення національної та місцевих політик і практик у сфері енергоефективності стосовно нових та існуючих будівель.

Для досягнення цілей всіма партнерами проекту були спільно визначені такі завдання в рамках допомоги на національному та муніципальному рівнях:

 • Розробка концепцій, стратегій та інструментів впровадження
 • Розвиток інституційної спроможності та тренінги
 • Проведення інформаційних та ознайомлюючих кампаній

На національному рівні наш проект надає підтримку розвитку середньо- та довгострокової стратегії енергоефективності для нових та існуючих будівель в Україні та встановленню стандартів для будинків на основі Директиви ЄС про енергетичну ефективність будівель, зокрема, через такі заходи:

 • Перегляд і надання анотацій до законопроектів про енергоефективність у будівлях.
 • Оцінка програм фінансування та донорської допомоги з впровадження енергоефективних заходів у будівлях у країнах Європейського Союзу та Західної Європи в якості бази для розробки фінансових і фіскальних програм для України.
 • Проведення практичних семінарів з програм фінансування та механізмів стимулювання, а також навчання з питань енергоефективності у будівлях та енергетичного менеджменту на муніципальному рівні.

На місцевому рівні експерти з Німеччини та інших країн надають допомогу органам місцевої влади в межах пілотних проектів у чотирьох відібраних містах через:

 • Розробку довгострокових стратегій енергоефективності, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності у громадських і приватних будівлях.
 • Розробку коротко- і середньострокових планів дій для впровадження зазначених стратегій енергоефективності.
 • Впровадження планів дій з енергоефективності через різні пілотні заходи, такі як проведення енергоаудитів, створення баз даних для моніторингу та розробка процедур моніторингу, модернізація існуючих будівель, розробка фінансових механізмів із залученням енергосервісних компаній та створенням інституційних основ.
 • Створення відділів енергоефективності та підвищення інституційної спроможності їхнього персоналу.
 • Започаткування та налагодження співпраці з міжнародними фінансовими установами (IFIs), інвестиційними фондами, енергосервісними компаніями (ЕСКО), донорськими організаціями, професійними асоціаціями, НДО та муніципальними органами в Україні та за кордоном з метою подальшого посилення спроможності впроваджувати відповідні заходи з енергоефективності в пілотних містах.
 • Роз’яснювальна робота, проведення тренінгів та надання інструкцій щодо енергоефективних будівель та муніципального енергетичного менеджменту для представників міст.